• Hortensia Slider

  Vi strävar ständigt efter att ha de bästa odlarna med produkter av högsta kvalitet. Botana har höga och sunda ambitioner vad gäller hänsyn till inre och yttre miljö.

Om Botana

Botana AB är ett företag med kontor och lager i Göteborg. Vi marknadsför och säljer blomsterlök, gräsfrö, näring, växter och tillbehör. Våra återförsäljare är Garden Centers, plantskolor samt yrkesodlare. Vi har kontraktsodlingar i flertal länder med odlare som vi anser vara de allra bästa. Genom nära samarbeten med våra odlare kan vi garantera produkter som överträffar våra kunders krav och förväntningar. 

Vi strävar ständigt efter att ha de bästa odlarna med produkter av högsta kvalitet. Botana har höga och sunda ambitioner vad gäller hänsyn till inre och yttre miljö. Vi bedriver ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet och ständiga förbättringar.


Miljöpolicy

Botana är ett företag med höga och sunda ambitioner vad gäller hänsyn till inre och yttre miljö. Vi ska aktivt bidra till att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos konsumenter, kunder, leverantörer och anställda så att vår miljöpolicy hela tiden efterlevs. Detta uppnås genom att vi:

 • Minskar miljöpåverkan av verksamheten avseende resursförbrukning, transporter, resande, utsläpp till luft och vatten samt restprodukter. 
 • Följer tillämpliga och gällande lagar och förordningar för vad som gäller vid import av varor från andra länder.
 • Bedriver ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet och ständiga förbättringar. 
 • Aktivt bidrar till att öka kunskap och höja medvetande kring miljöfrågor hos konsumenter, kunder, leverantörer och anställda.
 • Genom aktiva beslut avskaffar miljöskadliga produkter och ersätter dessa med miljöanpassade alternativ.
 • Ser miljöförbättringar och miljöanpassningar som långsiktiga investeringar i företagets miljöimage.
 • Ser miljöförbättringar och miljöanpassningar som en ekonomisk investering. 
 • Använder pappers- och broschyrmaterial som är miljövänligt. 
 • Främst transporterar varor i fordon som går på rapsolja eller liknande miljövänligt bränsle. 
Med "miljö" i denna policy menar vi såväl den externa miljön som den egna arbetsmiljön, där hälsa och säkerhet inkluderas.